Algemene voorwaarden

  • De behandeling wordt gefactureerd in de 1e week van de nieuwe maand en heeft een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Kosteloos annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.
  • Mobiele telefoons worden tijdens de behandeling uitgezet.
  • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke en medische informatie.
  • Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van de juiste informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
  • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
  • De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
  • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
  • Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden, maar ook kan de cliënt de behandeling/het behandeltraject op eigen verantwoording eenzijdig beëindigen.
Scroll naar boven