Tarieven en Openingstijden

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en tarieven, andere combinaties of tijdsduur zijn ook mogelijk en kunnen besproken worden bij het maken van de afspraak.

Reflexzonetherapie – 60 minuten – €55,00

 • intake en behandeling
 • klachtgerichte behandeling
 • preventieve behandeling

Ondersteuning bij rouw – 60 minuten – €55,00

 • eerste consult, inclusief intake
 • Consult
 • Reflexzonetherapie, massage bij rouwondersteuning

Combinatie Reflexzonetherapie en Rouwondersteuning – 120 minuten – €100,00 (2x €50,00)

Deze consulten worden apart gefactureerd i.v.m. eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar.

Mocht het niet mogelijk zijn wegens gezondheidsredenen om naar de praktijk te komen dan is het voor mogelijk om aan huis te behandelen, binnen een straal van 10km vanuit de praktijk. Toeslag voor thuisbehandeling  is €5,00

 

Openingstijden:

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

10 uur tot 21 uur (laatste consult 19.30)

 

 

 

Algemene voorwaarden:

 • De behandeling wordt gefactureerd in de 1e week van de nieuwe maand en heeft een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Kosteloos annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.
 • Mobiele telefoons worden tijdens de behandeling uitgezet.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke en medische informatie.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van de juiste informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
 • De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden, maar ook kan de cliënt de behandeling/het behandeltraject op eigen verantwoording eenzijdig beëindigen.